Avaleht
Teenus
Välishaljastus
Sisehaljastus
Hinnakiri
Galerii
Kontakt
SUUREMAD KLIENDID
VÄLISHALJASTUS

 

Anname aiandusalaseid konsultatsioone kliendi objektil, mille alusel koostame soovi korral eskiislahenduse või haljastusprojekti.

Eskiisi ( projekti) alusel omakorda toimub haljastuse rajamine ja  vajadusel hooldusteenus.

Pakume lepingu sõlmimise võimalust, mis annab meie poolt teostatud haljastusele garantii, st. hooldaja süü läbi hukkunud taimed asendatakse uutega. 

Konsultatsioon – suuline nõuanne, mis eelneb eskiisile või projektile
Eskiis – taimenimede ja seletuskirjata üldplaneering, mis eelneb igale korralikule projektile
Projekt – detailplaneering, mis sisaldab eskiisi, tööjooniseid, taimenimesid ja hinnapakkumist
Planeerimine – vastavalt eskiisile või projektile haljastatavale maa-alale istutus- ja murualade ning aiarajatiste mahamärkimine, vajadusel vertikaalplaneerimine
Pinnase ettevalmistamine – umbrohutõrje, pinnase silumine, mullatööd, väetamine, kaevamine
Rajamine – taimede istutamine; aiaehitiste, teede, veekogude, terrasside, muru (siird- või külvimuru) rajamine
Hooldamine
– kastame/ väetame taimi
– pügame/ õhutame muru
– tõrjume haiguseid/ kahjureid
– kujundame puude ja põõsaste võrasid
– paigaldame talvekatet

GARANTII – meie poolt rajatud haljastusele anname garantii vaid hoolduslepingu olemasolul; hooldaja süü läbi hukkunud taimed asendame uutega.

Prindi